U bent hier

Communicatie aan technische partners in ziekenhuizen en laboratoria: nieuwe HD-architectuur

In het kader van verschillende beleidsondersteunende wetenschappelijke gegevensverzamelingen of “registers” maakt uw instelling gebruik van de diensten van healthdata.be (Sciensano, voorheen Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid), waaronder de applicatie HD4DP 1.15.x (“healthdata.be for data providers”). Met deze communicatie willen wij u informeren over de ingebruikname van HD4DP 2.0 in het tweede kwartaal van 2020. Voor deze ingebruikname vragen wij uw medewerking.

Waarin verschilt HD4DP 2.0 met de huidige applicatie?

Waar de huidige zelf ontwikkelde HD4DP 1.15.x applicatie een monolithische architectuur heeft, is HD4DP 2.0 modulair opgebouwd met bestaande componenten als een integration engine (NextGen Connect), form renderer (form.io), data grid (KendoUI) en een BI-tool (Metabase).

Met deze HD4DP 2.0 willen we de zorgverleners en zorginstellingen beter ondersteunen om voor elk project gegevens via diverse protocollen (OpenAPI, HL7-FHIR) en formaten (json, xml, csv) aan te leveren. Daarbij verzekeren we de continuïteit van de huidige csv-import voor elk project dat momenteel in productie staat.

Verder willen we door deze modulaire aanpak van HD4DP 2.0 ook een betere stabiliteit, performantie en schaalbaarheid garanderen. Ook willen we met de toenemende datavolumes de intermediaire componenten (o.a. de UM/EM applicaties, de eHBox, eH-TTP service…) in de huidige architectuur minder belasten.

Tenslotte willen we met HD4DP 2.0 de zorgverleners en zorginstellingen ook ondersteunen in het hergebruik van de gegevens die ze voor de beleidsondersteunende wetenschappelijke projecten, al dan niet manueel, hebben verzameld.

Wordt HD4DP 1.15.x dan in 2020 niet meer ondersteund?

Healthdata.be zal de applicatie HD4DP 1.15.x tot eind 2021 blijven ondersteunen. Er zullen evenwel geen nieuwe features voor deze versie worden ontwikkeld. Healthdata.be zal ook de projecten die momenteel gebruik maken van HD4DP 1.15.x tot eind 2021 blijven ondersteunen. Een paar projecten die momenteel in pre-productie staan, zullen – omwille van het urgente karakter – nog met HD4DP1.15.x starten.

Met de betrokken opdrachtgevers en onderzoekers zal een roadmap voor de migratie van het project naar HD4DP 2.0 worden opgesteld. Daarbij zal Healthdata.be ook de gegevens die in HD4DP 1.15.x verzameld werden, naar HD4DP 2.0 migreren.

Wanneer wordt HD4DP 2.0 in gebruik genomen?

Healthdata.be wenst de eerste projecten in het tweede kwartaal van 2020 middels HD4DP 2.0 te starten.

Wat dienen de technische dienstverleners van de zorgverleners en zorginstellingen te doen voor HD4DP 2.0?

De technische dienstverleners van de zorgverleners en zorginstellingen wordt gevraagd om tegen eind januari 2020 volgende voorbereidende acties te ondernemen, waaronder het ter beschikking stellen van een dedicated machine met volgende minimale requirements:

  • 2 CPU’s
  • 8 cores/CPU
  • 32 GB memory
  • 400 GB disk space
  • Gemonteerd netwerkstation met ruimte voor back-ups
  • OS: Linux Ubuntu

We raden sterk aan om deze hardware te virtualiseren, zodat verticaal schalen mogelijk is.

Uiteraard is verdere afstemming van deze requirements mogelijk op basis van grootte van de zorginstelling, het aantal registers waaraan de instelling deelneemt, en de datavolumes van deze registers. Toch merken we op dat schaalbaarheid van de infrastructuur een belangrijk requirement is daar verschillende van onze opdrachtgevers te kennen gegeven hebben hun bestaande datastromen via healthdata.be te willen operationaliseren.

Hoe wordt HD4DP 2.0 uitgerold?

De installatie en configuratie van de componenten in HD4DP 2.0 zullen geïnstalleerd worden volgens de geldende basisprincipes inzake configuratie management, gebruik makend van de tool: Ansible. Dit staat ons toe om een geautomatiseerde installatie uit te voeren op basis van bv. server states, dewelke effectief en efficiënt kunnen onderhouden en geherconfigureerd worden.Deze installatie bevat alle technische componenten (NextGen Connect, form.io, KendoUI en Metabase) waaruit HD4DP 2.0 is samengesteld. 

Op basis van de ervaring bij de uitrol en het releasemanagement van HD4DP 1.x, bevelen we een stapsgewijze lokale deployment van een integratie omgeving naar een productie omgeving, aan.

Zorgverleners en zorginstellingen die momenteel gebruik maken van een HD4DP 1.15.x op Nexus Health of X-Connect, zullen ook HD4DP 2.0 in die omgevingen kunnen gebruiken.

Voor de uitrol van HD4DP 2.0 zullen de contactpersonen die bij de zorginstellingen voor HD4DP 1.15.x instaan, individueel gecontacteerd worden om de voorbereidende en uitvoerende acties te bespreken en te plannen.

Waar kan ik meer informatie over HD4DP 2.0 vinden?

Healthdata.be werkt momenteel aan de gebruikersdocumentatie voor HD4DP 2.0. Deze zal gepubliceerd worden op de documentatie-pagina’s van healthdata.be (https://healthdata.sciensano.be/nl/hd-architectuur-2) . Nieuws-meldingen zullen eveneens gepubliceerd worden op de healthdata.be-website (https://healthdata.sciensano.be/nl/blog/hd-architecture-2).

Vanaf januari 2020 zal ook een maandelijkse conference call voor de technische dienstverleners van de zorgverleners en zorginstellingen worden georganiseerd. U kan zich voor deelname hieraan opgeven via hd-architecture-2@sciensano.be.

 

Het healthdata.be team zal zich inspannen om deze transitie naar deze nieuwe architectuur zo vlot mogelijk te laten verlopen. Indien u evenwel moeilijkheden ondervind, kan u ons steeds bereiken via hd-architecture-2@sciensano.be.

Met vriendelijke groet,

Johan van Bussel, Diensthoofd

Namens het healthdata.be-team

Niet gevonden wat u zoekt? Contacteer ons via het healthdata support center.

Read more