You are here

HD4DP

De HD4DP (healthdata for data providers) software wordt gebruikt voor de registratie van gezondheidsgegevens door medisch personeel in ziekenhuizen en laboratoria. Deze software wordt lokaal in het ziekenhuis of laboratorium geïnstalleerd, en is toegankelijk via de web browser.

Integratie van HD4DP

De technische componenten die bij de gegevensverstrekker aanwezig moeten zijn voor deelname aan de gegevensverzamelingen van het healthdata-platform, zijn: de a) primaire operationele systemen van de gegevensverstrekker (bijvoorbeeld een elektronisch patiëntendossier, een laboratorium informatiemanagement systeem, ...), b) de software HD4DP van het healthdata.be-platform, c) een encryptiemodule, d) een verzendingsclient voor de eHealthbox, en e) een eHealthbox. Uitgezonderd de HD4DP-software en de encryptiemodule, zijn de andere componenten veelal al aanwezig bij de ziekenhuizen en laboratoria. De HD4DP-software wordt in regel door het healthdata.be-team bij de ziekenhuizen en labo’s geïnstalleerd. Het team publiceerde ook een Cookbook voor de ontwikkeling van de encryptiemodule. Verschillende organisaties hebben deze encryptiemodule zelf ontwikkeld en in hun eigen dienstverlening opgenomen.

Réseau Santé Wallon

De grootste Belgische ziekenhuishub “Réseau Santé Wallon” (RSW) heeft eveneens haar eigen encryptiemodule en verzendingsclient voor de eHealthbox ontwikkeld en deze componenten geconnecteerd met de HD4DP-software. Deze 3 componenten heeft het RSW-team gebundeld in haar product X-Connect dat zij terbeschikking stelt van haar leden (meer dan 30 ziekenhuizen in Wallonië, Brussel en Vlaanderen). Deze X-Connect, geïnstalleerd op de infrastructuur van de ziekenhuizen, is een stack van services en applicaties die de ziekenhuizen toelaten om op een efficiënte wijze de webservices van het eHealthplatform en de beveiligde diensten met toegevoegde waarde te kunnen gebruiken. De X-Connect wordt door het RSW-team te Charleroi beheerd. Door deze aanpak werd in 2015 de HD4DP-software in één week bij alle RSW-ziekenhuizen geïnstalleerd. Het RSW-team staat ook in voor de updates van de HD4DP-software bij de aangesloten ziekenhuizen.

NEXUZ Health

De ziekenhuizen en hun campussen die aangesloten zijn bij NEXUZ Health van de Vlaamse Ziekenhuisnetwerk, delen één centraal dossier per patiënt, over alle specialisaties en aangesloten ziekenhuizen heen. Dit dossier is volledig elektronisch en bevat gegevens van artsen, verpleegkundigen en paramedici (sociaal werker, kinesisten, psychologen …). Het vergemakkelijkt de communicatie tussen de verschillende zorgverleners die samen voor uw zorg instaan. Op vraag van UZLeuven heeft het healthdata.be-team de HD4DP-software uitgebreid met een multicenter-functionaliteit zodat alle aangesloten ziekenhuizen van één HD4DP-installatie op de NEXUZ Health infrastructuur gebruik kunnen maken. UZLeuven heeft haar eigen encryptiemodule en verzendingsclient voor de eHealthbox ontwikkeld en geconnecteerd met de HD4DP-software. Deze architectuur is sinds maart 2016 in productie.

Commerciële partners

De IT-dienstverlenende bedrijven Medibridge, HealthConnect en MediPortal hebben elk hun eHealthbox-client waarlangs ziekenhuizen, laboratorium en huisartsen, medische gegevens op een beveiligde manier uitwisselen met andere zorgactoren of administraties. MediRing wordt voornamelijk in de regio Gent gebruikt, MediBridge en HealthConnect zijn nationaal.

Deze drie IT-dienstverleners hebben in 2015 op basis van de Cookbook elk hun eigen encryptiemodule ontwikkeld en geïntegreerd in hun eHealthbox-client (Medimail, UM, Hector, MediRing). Zij zijn in 2015 gestart met de upgrade van hun eHealthbox-client bij hun klanten, zodat ook deze over de noodzakelijke encryptiemodule beschikken.

Actieplan e-Gezondheid 2013-2018

Met betrekking tot de implementatie van de goedgekeurde generieke architectuur van healthdata-platform heeft het Actieplan e-Gezondheid 2013-2018 enkele duidelijke milestones geformuleerd. Zo dienen alle Belgische ziekenhuizen (tegen juni 2016), medische laboratoria (december 2016) en huisartsen (december 2017) via deze architectuur aan de beleidsondersteunende wetenschappelijke projecten kunnen deelnemen. Begin juli 2016 werd alvast de milestone voor de Belgische ziekenhuizen behaald (zie figuur hieronder). De stand van zaken kan u ook hier raadplegen.

Video introductie

Demo

Een demo-omgeving voor HD4DP en HD4RES werd opgezet. Deze demo-omgeving is een online, productie-achtige versie en stelt u in staat om vertrouwd te raken met de gebruikersinterface van het verzamelen van gegevens software te krijgen. U kunt in HD4DP registraties maken en die naar de HD4RES demo-omgeving versturen. Het is ook mogelijk om de CSV-upload te testen, maar het is niet mogelijk om de automatische CSV upload of API te testen. 

Support

  • Gebruik je de eerste keer HD4DP? Interesse in onze tips & tricks? Lees de artikels op onze support-pagina's!

For more information please follow this link

Read more