You are here

HD4RES

HD4RES is een software applicatie die de onderzoeker toelaat om de dataflow vanuit de gegevensverstrekkers op te volgen, en indien nodig met de gegevensverstrekkers te communiceren over de kwaliteit van de data, en dit op een uniforme en beveiligde manier.

De onderzoeker ontvangt de gegevens in een software component (Healthdata for Researchers: HD4RES) waar hij/zij de status van zijn gegevensverzameling kan opvolgen, de gegevens kan controleren en, indien nodig, bijkomende vragen kan stellen aan de gegevensverstrekker. Dit om fouten in de gegevens te laten corrigeren. Hiervoor verstuurt healthdata.be een bericht terug naar de gegevensverstrekker via ehBox codage. Hierin worden de gecodeerde gegevens opgenomen, samen met de medisch-wetenschappelijke gegevens die geëncrypteerd worden t.o.v. de gegevensverstrekker. eHealth-platform verzorgt de decodering van de gecodeerde gegevens en bezorgt de data aan de gegevensverstrekker.

Demo

Een demo-omgeving voor HD4DP en HD4RES werd opgezet. Deze demo-omgeving is een online, productie-achtige versie en stelt u in staat om vertrouwd te raken met de gebruikersinterface van het verzamelen van gegevens software te krijgen. U kunt in HD4DP registraties maken en die naar de HD4RES demo-omgeving versturen. Het is ook mogelijk om de CSV-upload te testen, maar het is niet mogelijk om de automatische CSV upload of API te testen. 

For more information please follow this link

Read more