You are here

Dienstverlening voor de industrie

In 2015 sloot de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid met de vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie in België een “Toekomstpact voor de patiënt met de farmaceutische industrie”. Dit Toekomstpact voorziet in de uitwerking van een kennissysteem van patiëntenregisters dat onderlinge communicatie tussen registers mogelijk maakt, “analoog met het efficiënter verzamelen van epidemiologische gegevens via healthdata.be, op basis van voorstellen van het European Medicines Agency en van de Europese lidstaten, in samenwerking met onze EU-partners, en met respect voor de privacy.“

In 2014 en 2015 heeft het healthdata.be-team presentaties verzorgd voor de Belgian Regulatory Affairs Society (BRAS) en voor Pharma.be. Beide organisaties toonden hun interesse in de aanpak van healthdata.be inzake de technische standaardisatie van de wetenschappelijke datacollecties. Immers, ook in het landschap van de commerciële gegevensverzamelingen voor oa. Clinical Trials, Post-marketing en Pharmacovigilantie, heerst er een grote diversiteit in de technische aanpak van deze gegevensverzamelingen, waardoor ook deze projecten voor een administratieve overlast bij de zorgactoren zorgen.

In 2015 werd healthdata.be voor de eerste maal opgenomen in een overeenkomst tussen het RIZIV en een farmaceutische firma, waarin de oprichting van een gegevensverzameling via het healthdata-be-platform als voorwaarde opgenomen werd. Het betreft een firma die bij de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) van het RIZIV een aanvraag tot vergoeding van een farmaceutische specialiteit aangevraagd heeft en waarbij de CTG bepaalde onzekerheden in het evaluatiedossier heeft vastgesteld. In opdracht van de CTG heeft de Werkroep Artikel 81 daarop beslist dat de firma via het healthdata.be-platform de relevante gepseudonimiseerde gegevens dient te verzamelen om zo deze onzekerheden weg te werken. Dit project zal in 2016 voor een positief advies aan de Stuurgroep van het healthdata.be-platform en aan het Sectoraal Comité Gezondheid voorgelegd worden.

In 2015 werd door de Beleidscel Volksgezondheid van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid gestart met de redactie van een “Toekomstpact voor de patiënt met de medische hulpmiddelen industrie”. Voor het healthdata.be-platform wordt een gelijkaardige opdracht voorzien zoals beschreven in het eerdergenoemde toekomstpact. Verwacht wordt dat dit toekomstpact eind 2016 getekend zal worden.

For more information please follow this link

Read more