U bent hier

Blog

Projecten van het "Pediatrisch surveillancenetwerk (PediSurv)" krijgen machtiging van Sectoraal Comite Gezondheid

De afdeling gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid verleent de Dienst "Epidemiologie van infectieziekten" van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid een machtiging voor de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen via het Healthdata-platform in het kader van het pediatrisch surveillancenetwerk (pedisurv).

Lees meer

Projecten "Opvolging van zorginfecties en antimicrobiele resistentie" krijgen machtiging van Sectoraal Comite Gezondheid

De afdeling gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid verleent de Dienst "Zorginfecties & antimicrobiële resistentie" van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid een machtiging voor de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen via het Healthdata-platform in het kader van de opvolging van zorginfecties en antimicrobiële resistentie.

Lees meer

Kalydeco-project krijgt machtiging van Sectoraal Comite Gezondheid

Kalydeco is een geneesmiddel van producent Vertex Pharmaceuticals tegen mucoviscidose. Als onderdeel van de terugbetalingsvoorwaarden voor het geneesmiddel legt het RIZIV aan de producent Vertex Pharmaceuticals (in het kader van artikel 81 van het koninklijk besluit van 21 december 2001), een registratie op van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen. Het healthdata.be-platform zal hierbij instaan voor de technische uitvoering.

Lees meer

Connectiviteit met healthdata.be als onderdeel van de Belgian Meaningful Use Criteria (BMUC)

05.08.2016. Heel wat Belgische ziekenhuizen hebben nog geen reëel geïntegreerd ziekenhuis-EPD en maken nog steeds gebruik van een variatie van applicaties die al dan niet gekoppeld zijn, teneinde te kunnen werken op een min of meer performante manier. Een accelerator programma werd door Maggie De Block, Minister van sociale zaken & volksgezondheid, opgestart met als doelstelling dat tegen eind 2018 alle ziekenhuizen een geïntegreerd EPD in productie hebben en het ook effectief gebruiken. Elk ziekenhuis moet daarenboven een intern operationeel ICT-meerjarenplan hebben goedgekeurd en een beheerstructuur (multidisciplinair coördinatieteam) hebben uitgewerkt om de implementatie, de evaluatie en de actualisering van dat meerjarenplan te waarborgen.

Lees meer

Healthdata.be coördineert work package “NGS dataregistratie, storage en management”

01.07.2016. Moleculaire detectie vormt nu reeds een integraal deel binnen de klinische diagnostiek in de oncologie. De opkomst van geavanceerde moleculaire technologieën maakt het bovendien mogelijk in een aantal gevallen een behandeling te optimaliseren door rekening te houden met de individuele, moleculaire DNA-kenmerken van de tumor en van de patiënt zelf.

Lees meer

Healthdata.be neemt deel aan de 3e Joint Action van het European network for health technology assessment (EUnetHTA)

01.07.2016. Het healthdata.be-team neemt samen met het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) deel aan de 3e Joint Action van het European network for health technology assessment (EUnetHTA).

Lees meer

Samenwerking Kankerregister - Laboratoria voor pathologische anatomie - Healthdata.be

27.05.2016. Geachte Dokter, Geachte professor, Graag informeren wij u over de nieuwe samenwerking tussen Healthdata.be, de Stichting Kankerregister en de pathologen voor de datacollectie en -transfer vanuit de laboratoria naar het Kankerregister. Het Actieplan e-Gezondheid 2013-2018 (zie bijlage) dat nauw aansluit bij de beleidsprioriteiten van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, wordt hiermee ook gedeeltelijk geïmplementeerd.

Lees meer

Healthdata.be maakt deel uit van de “Industrial Advisory Board” van het ACCUMULATE-project

01.05.2016. Healthdata.be maakt deel uit van de “Industrial Advisory Board” van het project “Acquiring Crucial Medical information Using Language Technology” (ACCUMULATE).

Lees meer

Healthdata.be: voor een gestandaardiseerde en gebruiksvriendelijke registratie van gezondheidsgegevens

04.11.2015. Het RIZIV en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) hebben een overeenkomst gesloten voor de standaardisatie van de registratie van bepaalde gezondheidsgegevens via Healthdata.be, een efficiënt en streng beveiligd internetplatform.

Lees meer

Naar een vereenvoudigde en veilige registratie van gezondheids- en gezondheidszorggegevens

17.07 2015. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) sloten recentelijk een overeenkomst over de registratie, bewaring en ter beschikking stelling van gezondheids- en gezondheidszorggegevens voor wetenschappelijk onderzoek. 

Lees meer

Pagina's

Niet gevonden wat u zoekt? Contacteer ons via het healthdata support center.

Read more