U bent hier

ChecklistPijngedrag

De CPG (Checklist Pijn Gedrag) is een pijnobservatie-instrument, dat wordt gebruikt om het gedrag te beoordelen van kinderen met een uitingsbeperking, of met een ernstige verstandelijke beperking. De CPG telt tien observaties waarop gelet moet worden. De eindscore geeft aan of het geobserveerde kind pijn lijdt en ook ‘hoe erg’. Waarbij score 1,2, 3 staat voor geen tot lichte pijn, 4,5,6 voor matige pijn en 7,8,9,10 staat voor ernstige pijn. De score wordt vaak gecombineerd met een VAS-score die door de verpleegkundigen wordt ingevuld op basis van de klinische blik.

Documentatie

  • ChecklistPijngedrag-v1.0 (recentste versie)

Niet gevonden wat u zoekt? Contacteer ons via het healthdata support center.

Read more