U bent hier

De Business Processen van healthdata.be

In de opstartfase van het healthdata.be-platform (maart 2014) werd vastgesteld dat elk van de bestaande registratieprojecten een eigen ontstaansgeschiedenis en levenscyclus had. Ondanks de vele gelijkenissen in doelstellingen en actoren bestond er geen standaardaanpak voor de start en het beheer van een registratieproject.

Het belang van Business Processen

Het ontwerpen en toepassen van dergelijke “Business Processen” is echter om diverse redenen belangrijk:

  • het gebruik ervan faciliteert een standaardisatie in de wijze waarop de actoren voor een bepaald proces met elkaar interageren. Deze standaardisatie resulteert dus in voorspelbaarheid en bijgevolg een vlotter en succesvoller verloop van het proces.
  • de interactie tussen de verschillende actoren kan vereenvoudigd worden door de toepassing van het ‘only once’ principe en het maximaal integreren met bestaande werkprocessen.
  • het verzekeren van compliantie met verschillende governance regels en juridische regelgeving (zoals machtigingsaanvraag bij het Sectoraal Comité gezondheid).
  • het creëren van transparantie en bewustzijn bij de stakeholders omtrent de verschillende processen en de status van de lopende processen.
  • en het ondersteunen van de continuïteit van het beheer van een project (bijvoorbeeld in geval van wijzigingen in de personeelsbezetting).

De design van Business Processen

Gezien het belang, heeft het healthdata.be-team in 2014 verschillende workshops georganiseerd met onderzoekers, en projectleiders om de processen te identificeren die noodzakelijk zijn voor een succesvol project. Daarna werden enkele hoofdprocessen en subprocessen geïdentificeerd en in een draftversie beschreven. Feedback werd verzameld bij de onderzoekers, opdrachtgevers (zoals het RIZIV), het eHealthplatform, en gegevensverstrekkers. Vervolgens werd een gedetailleerde beschrijving van de processen gefinaliseerd en alsook de bijhorende stroomdiagrammen.

De “Business Process Portal”

In 2015 werd begonnen met de ontwikkeling van een Business Process Portal waarin al deze informatie gevisualiseerd en toegankelijk gemaakt moet worden, en dit per project dat het healthdata.be-team ondersteunt. Hoewel duidelijke vertraging in de design en ontwikkelingsfase werd opgelopen, werd in september 2015 een testversie door het healthdata.be-team in gebruik genomen. Sinds maart 2016 is een aangepaste versie ook in gebruik door de onderzoekers.

Het brede publiek kan een deel van de processen per project opvolgen via publieke dashboards. In de loop van 2016 zullen nieuwe releases met nieuwe functionaliteiten uitgebracht worden.

Nuttige links

Niet gevonden wat u zoekt? Contacteer ons via het healthdata support center.

Read more