U bent hier

De technische architectuur van healthdata.be

Het healthdata.be-team heeft, na verschillende consultatierondes met vertegenwoordigers van de ICT-diensten van de zorgactoren alsook het eHealth-platform, een basisarchitectuur uitgewerkt om de inzameling en de terbeschikkingstelling van de gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen.

Deze basisarchitectuur werd op 12 december 2014 voorgesteld aan de Werkgroep Architectuur van het Overlegcomité van de Gebruikers van het eHealthplatform. Deze werkgroep gaf haar positief advies op 6 maart 2015. Tevens werd bij het Sectoraal Comité Gezondheid een machtigingsaanvraag ingediend voor de ingebruikname van deze generieke technische architectuur. Het Sectoraal Comité verleende op 17 februari 2015 een machtiging voor de ingebruikname van de basisarchitectuur.

Beschrijving

De gegevensverstrekkers (individuele zorgverstrekkers of werkend binnen een ziekenhuis, laboratorium, ...) verzamelen de gegevens zoveel mogelijk rechtstreeks in de eigen operationele systemen (zoals EPD, HIMS, LIMS). Deze gegevens worden vervolgens ter beschikking gesteld (via een Application Programming Interface, API of via CSV-polling) om te versturen naar healthdata.be via eHealth-box (ehBox) codage (automatische verzending via de elektronische beveiligde brievenbus van het eHealth-platform naar de basisdienst van het eHealth-platform). Dit kan rechtstreeks gebeuren (eigen ontwikkeling) of door gebruik te maken van een aangeboden software component (Healthdata for Data Providers: HD4DP) die lokaal wordt geïnstalleerd en beheerd. 

De software component HD4DP bevat zelf geen technische omschrijving van de variabelen, waardelijsten, validatieregels, logica, instructies (helptekst), ... van de wetenschappelijke projecten. Deze specificaties worden door het healthdata.be-team in een technische data collectie definitie vertaald, en gepubliceerd in een centrale digitale cataloog van data collectie definities. Deze cataloog staat in real-time verbinding met de lokale software component HD4DP. De data collectie definities worden eveneens als technische documentatie gepubliceerd op http://www.healthdata.be/dcd/.

De gegevensverstrekker verzendt de gegevens naar ehBox codage. Het eHealth-platform zorgt voor de codering van het INSZ (Identificatienummer van de Belgische sociale zekerheid) van de data subject (patiënt waarvoor gegevens worden ingezameld), samen met enkele andere gegevens. Hiertoe wordt eenzelfde algoritme gebruikt voor alle projecten die door het healthdata.be-project worden geoperationaliseerd. De medisch-wetenschappelijke gegevens worden geëncrypteerd t.o.v. healthdata.be.

Vervolgens worden de gegevens via ehBox doorgestuurd naar het healthdata.be platform. Een aparte ehBox (o.b.v. een EHP-nummer) werd hiervoor toegekend aan de dienst healthdata.be. Zie de figuren met Stap 1 en Stap 2 voor een schematische weergave van de gegevensuitwisseling via ehBox, inclusief codering en encryptie.

Na ontvangst van de gegevens door healthdata.be wordt een automatische bevestiging verstuurd naar de gegevensverstrekker.

De onderzoeker ontvangt de gegevens in een software component (Healthdata for Researchers: HD4RES) waar hij/zij de status van zijn gegevensverzameling kan opvolgen, de gegevens kan controleren en, indien nodig, bijkomende vragen kan stellen aan de gegevensverstrekker. Dit om fouten in de gegevens te laten corrigeren. Hiervoor verstuurt healthdata.be een bericht terug naar de gegevensverstrekker via ehBox codage. Hierin worden de gecodeerde gegevens opgenomen, samen met de medisch-wetenschappelijke gegevens die geëncrypteerd worden t.o.v. de gegevensverstrekker. eHealth-platform verzorgt de decodering van de gecodeerde gegevens en bezorgt de data aan de gegevensverstrekker.

Het is belangrijk op te merken dat de initiatie van de gegevensuitwisseling en de bepaling van de bestemming ervan, steeds aan de bron plaats vindt, door de gegevensverstrekker.

Het healthdata.be-team heeft haar architectuur voor de gegevensinzamelingen modulair opgebouwd zodat evoluties qua verzendkanaal (of andere basisdiensten) mogelijk zijn zonder dat deze een majeure impact hebben op de software en interfaces die door het healthdata.be-team ter beschikking worden gesteld.

Actieplan e-Gezondheid 2013-2018

Met betrekking tot de implementatie van de goedgekeurde generieke architectuur van healthdata-platform heeft het Actieplan e-Gezondheid 2013-2018 enkele duidelijke milestones geformuleerd. Zo dienen alle Belgische ziekenhuizen (tegen juni 2016), medische laboratoria (december 2016) en huisartsen (december 2017) via deze architectuur aan de beleidsondersteunende wetenschappelijke projecten kunnen deelnemen. Begin juli 2016 werd alvast de milestone voor de Belgische ziekenhuizen behaald. De stand van zaken kan u ook hier raadplegen.

Demo

Een demo-omgeving voor HD4DP en HD4RES werd opgezet. Deze demo-omgeving is een online, productie-achtige versie en stelt u in staat om vertrouwd te raken met de gebruikersinterface van het verzamelen van gegevens software te krijgen. U kunt in HD4DP registraties maken en die naar de HD4RES demo-omgeving versturen. Het is ook mogelijk om de CSV-upload te testen, maar het is niet mogelijk om de automatische CSV upload of API te testen. 

Niet gevonden wat u zoekt? Contacteer ons via het healthdata support center.

Read more