U bent hier

Search

Vochtbalans

De totale vochtinname en totale vochtuitscheiding binnen een bepaalde tijdsperiode: een disbalans kan leiden tot bijvoorbeeld uitdroging of overvulling.

Voedingsadvies

Een voedingsadvies is een beschrijving van voeding voor de patiënt, die aan specifieke eisen moet voldoen in verband met de gezondheidstoestand van de patiënt. Allergieën en overgevoeligheden of kauw- en slikproblemen kunnen aanleiding zijn voor speciale voeding.

VoedingspatroonZuigeling

Een gezonde voeding houdt in dat we niet te veel of te weinig eten (energie-inname in balans met het energieverbruik) en dat de voedingssamenstelling (m.b.t. belangrijke voedingsstoffen) is zoals aanbevolen door de Gezondheidsraad. Voor een zuigeling betekent dit dat het kind borstvoeding, kunstvoeding of een combinatie hiervan krijgt.

VrijheidsbeperkendeMaatregelen

Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn maatregelen (fysiek of verbaal) die gebruikt worden om de betrokkene bewust in zijn/haar vrijheid te beperken. Onder deze definitie vallen vele vormen van vrijheidsbeperking, zoals (niet uitputtend) : dwangbehandeling (bijv. gedwongen medicatie); beperking in bewegingsvrijheid (bv. bedhekken volledig omhoog, tafelblad aan stoel); fixatie (bijvoorbeeld armspalk ter voorkoming dat infuus wordt verwijderd); inzet van elektronische hulpmiddelen voor bewaking waar patient zich bevindt.

Wond

Een wond is een onderbreking van de continuïteit van de huid, veelal veroorzaakt door externe invloeden. Een veelgebruikte model om de wondkenmerken vast te leggen is het TIME (Tissue’, ‘Infection’, ‘Moisture’, ‘Edge’) model, waarbij de wond systematisch wordt beschreven. Bij wondweefsel (T uit het TIME model) wordt gebruik gemaakt van de indeling van het WCS model (Woundcare Consultant Society, WCS Kenniscentrum Wondzorg). Het WCS model is niet geschikt voor de beschrijving oncologische ulcera. Hiervoor bestaat een andere classificatie. Oncologische ulcera zijn huiddefecten die zijn ontstaan door het tumorproces. Zij onderscheiden zich van oncologische wonden die ontstaan ten gevolge van de behandeling van kanker, bijvoorbeeld radiotherapie, chemotherapie of chirurgie. Het concept beschrijft geen decubituswonden en brandwonden. Hiervoor kunnen de betreffende bouwstenen gebruikt worden.

Ziektebeleving

Een langdurige of levenbedreigende ziekte is in vrijwel alle gevallen een traumatisch ervaring voor de patiënt en zijn omgeving. Iedere patiënt gaat op zijn eigen manier hiermee om. De manier waarop iemand met problemen en stress omgaat, wordt ook wel coping genoemd. Ziektebeleving gaat in op zowel de inschatting door de patiënt van zijn situatie als op de wijze waarop de patiënt en zijn omgeving met deze situatie omgaan (copingstrategieën).

Zwangerschap

Zwangerschap of graviditeit is de toestand waarin een vrouw een bevruchte eicel, en vervolgens embryo en foetus, in zich draagt. Een zwangerschapsduur tussen 37 en 42 weken wordt als normaal beschouwd. De periode van 37 tot 42 weken wordt de "à terme periode" genoemd. De term graviditeit wordt ook gebruikt voor het aantal malen dat een vrouw zwanger is geweest. Samen met de pariteit, het aantal keren dat een vrouw bevallen is, geeft dit inzicht in de obstetrische voorgeschiedenis van de patiënt.

VACATURE: healthdata.be rekruteert 3 wetenschappers "Informatie-Architecten"

Healthdata.be is een dienst binnen Sciensano en biedt onderzoekers en beleidsactoren in het domein van de gezondheidszorg technische expertise op het gebied van het ontwikkelen en beheren van wetenschappelijke onderzoeksdatabanken. De dienst helpt zorgverstrekkers op een veilige en efficiënte manier medische gegevens uit te wisselen voor beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek. Momenteel begeleiden zo’n veertigtal erg gemotiveerde mensen met een technisch profiel meer dan 50 nationale en internationale onderzoeksprojecten naar een gestandaardiseerde manier van werken. De dienst healthdata.be zoekt dringend voor de verdere uitbouw 3 wetenschappelijk medewerkers "Informatie-Architecten" voor het ondersteunen van de klanten en de healthdata.be medewerkers bij het vormgeven van de wetenschappelijke projecten.

Lees meer

VACATURE: Healthdata.be is op zoek naar 2 gemotiveerde junior wetenschappelijke medewerkers voor team project management

Healthdata.be is een dienst binnen Sciensano en biedt onderzoekers en beleidsactoren in het domein van de gezondheidszorg technische expertise op het gebied van het ontwikkelen en beheren van wetenschappelijke onderzoeksdatabanken. De dienst helpt zorgverstrekkers op een veilige en efficiënte manier medische gegevens uit te wisselen voor beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek. Momenteel begeleiden zo’n veertigtal erg gemotiveerde mensen met een technisch profiel meer dan 50 nationale en internationale onderzoeksprojecten naar een gestandaardiseerde manier van werken. De dienst healthdata.be zoekt dringend voor de verdere uitbouw 2 gemotiveerde en ambitieuze junior wetenschappelijk medewerkers “project management” voor het ondersteunen van de klanten en de healthdata.be medewerkers bij het vormgeven van de wetenschappelijke projecten.

Lees meer

VACATURE: Healthdata.be is op zoek naar gemotiveerde junior wetenschappelijk medewerker voor het project management “Big data in volksgezondheid”

Healthdata.be is een dienst binnen Sciensano en biedt onderzoekers en beleidsactoren in het domein van de gezondheidszorg technische expertise op het gebied van het ontwikkelen en beheren van wetenschappelijke onderzoeksdatabanken. De dienst helpt zorgverstrekkers op een veilige en efficiënte manier medische gegevens uit te wisselen voor beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek. Momenteel begeleiden zo’n veertigtal erg gemotiveerde mensen met een technisch profiel meer dan 50 nationale en internationale onderzoeksprojecten naar een gestandaardiseerde manier van werken. De dienst healthdata.be zoekt dringend voor de ondersteuning van het project “Big data in volksgezondheid” een gemotiveerde en ambitieuze junior wetenschappelijk medewerker.

Lees meer

Pagina's

Niet gevonden wat u zoekt? Contacteer ons via het healthdata support center.

Read more