U bent hier

Search

Project in het kader van de "Opvolging van infectieuze aandoeningen door een netwerk van laboratoria (EPILABO)" krijgt machtiging van Sectoraal Comite Gezondheid

De afdeling gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid verleent de Dienst "Epidemiologie van infectieziekten" van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid een machtiging voor de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen via het Healthdata-platform in het kader van de de opvolging van infectieuze aandoeningen door een netwerk van laboratoria (EPILABO).

Lees meer

Project betreffende de inzameling van gecodeerde persoonsgegevens bij de diensten anatoom-pathologie door de Stichting Kankerregister krijgt machtiging van Sectoraal Comite Gezondheid

De afdeling gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid verleent de Stichting Kankerregister een machtiging voor de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen via het Healthdata-platform in het kader van de opvolging van de incidentie van de verschillende vormen van kanker door de diensten anatoom-pathologie.

Lees meer

Project voor de evaluatie van de zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie krijgt machtiging van Sectoraal Comité Gezondheid

De afdeling gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid verleent het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) een machtiging voor de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het Healthdata-platform, in het kader van de evaluatie van de zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficientie.

Lees meer

Project voor de evaluatie van het voortraject Diabetes Mellitus type 2 krijgt machtiging van Sectoraal Comité Gezondheid

De afdeling gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid verleent het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) een machtiging voor de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het Healthdata-platform, in het kader van de evaluatie van de voortraject Diabetes Mellitus type 2 krijgt machtiging van Sectoraal Comite Gezondheid.

 

Lees meer

Diensten

De dienst healthdata.be biedt de volgende diensten aan: a) het ter beschikkingstelling van gepseudonimiseerde gegevens uit het datawarehouse, b) het migreren naar het healthdata.be-platform van bestaande gepseudonimiseerde gegevensverzamelingen bij zorgactoren en c) de operationalisatie van nieuwe gepseudonimiseerde gegevensverzamelingen bij zorgactoren.

Project voor de evaluatie van “osseo-integrated prostheses for amputation patients” krijgt machtiging van Sectoraal Comité Gezondheid

De afdeling gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid verleent het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) een machtiging voor de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het Healthdata-platform, in het kader van het project “osseo-integrated prostheses for amputation patients”.

Lees meer

Project PROLAPS krijgt machtiging van Sectoraal Comité Gezondheid

De afdeling gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid verleent het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) een machtiging voor de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het Healthdata-platform, in het kader van het project PROLAPS krijgt machtiging van Sectoraal Comite Gezondheid.

Lees meer

Verlenging van project Kalydeco krijgt machtiging van Sectoraal Comité Gezondheid

De afdeling gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid verleent producent Vertex Pharmaceuticals een machtiging voor de verlenging van de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het Healthdata-platform, in het kader van de evaluatie het geneesmiddel Kalydeco.

Lees meer

Uitbreiding van basisarchitectuur healthdata.be met "Technisch Platform Registraties" krijgt machtiging van Sectoraal Comité Gezondheid

De afdeling gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid verleent healthdata.be (WIV-ISP) een machtiging voor de uitbereiding van het Healthdata-platform met een "Technisch Platform Registraties" voor de éénmalige multifunctionele mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen.

Lees meer

Software

Healthdata.be ontwikkelt software om de registratie van gezondheidsgegevens te faciliteren: HD4DP aan de kant van de gegevensverstrekker, en HD4RES aan de kant van de ontvanger of projectverantwoordelijke. De verzending van gegevens vanuit HD4DP naar HD4RES verloopt via eHealthbox batch codage.

Pagina's

Niet gevonden wat u zoekt? Contacteer ons via het healthdata support center.

Read more