You are here

Vacature : Senior wetenschappelijk medewerker: Programmamanager voor de Dienst healthdata.be (RP-1187)

De dienst healthdata biedt onderzoekers en beleidsactoren in het domein van de gezondheidszorg technische expertise op het gebied van het ontwikkelen en beheren van wetenschappelijke onderzoeksdatabanken. De dienst helpt zorgverstrekkers op een veilige en efficiënte manier medische gegevens uit te wisselen voor beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek. Momenteel begeleiden zo’n veertigtal erg gemotiveerde mensen met een technisch profiel meer dan 50 onderzoeksprojecten naar een gestandaardiseerde manier van werken. Voor de inhoudelijke, organisatorische en wetenschappelijke uitbouw van de dienst zoeken we met spoedige indiensttreding een voltijds (100%) programmamanager. 

Functiebeschrijving

Je stuurt in tandem met het diensthoofd de activiteiten van de dienst healthdata.be aan. Meer concreet werk je samen met het diensthoofd en de staff van de dienst aan:

 • het operationaliseren van de missie en specifieke doelstellingen van de dienst healthdata.be;
 • het bouwen van een hecht team van topmedewerkers en  de ontwikkeling van een duurzame organisatiestructuur;
 • de sturing en ondersteuning van de medewerkers, met een attitude van coach, teneinde de medewerkers te inspireren, te motiveren en hun ontwikkeling te stimuleren;
 • het kwalitatief en kwantitatief opvolgen van de wetenschappelijke dienstverlening voor de opdrachtgevers aan de hand van interne proces- en resultaatindicatoren;
 • het aantrekken van externe fondsen voor wetenschappelijk onderzoek en het deelnemen aan (inter)nationale projecten;
 • het integreren van de dienst in de nieuwe kennisinstelling Sciensano

Je bouw de dienst mee uit tot een centrum voor excellentie door:

 • de valorisatie van de operationele activiteiten in publicaties in peer reviewed tijdschriften, in vulgariserende tijdschriften en –media, door mondelinge presentaties en adviezen voor het beleid;
 • de begeleiding van de medewerkers in een doctoraatstraject;
 • de interdisciplinaire samenwerking met de andere wetenschappelijke diensten van de organisatie en met nationale en internationale universitaire instellingen of onderzoeksorganisaties.

Het profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma in het domein van de medische, biomedische, sociaal-medische of farmaceutische wetenschappen. Een doctoraatstitel op een relevant onderzoeksgebied is een belangrijke troef.
 • Je hebt ervaring in het leiden, organiseren en sturen van een team medewerkers.
 • Je hebt een sterke interesse in informatica, technologie en data science.
 • Je hebt een professionele ervaring in een ehealth project, big data project of een ander ICT project.
 • Je bent vertrouwd met “evidence-based-medicine”, “value based health care” en het “kwaliteitsbeleid in de gezondheidszorg”.
 • Je beheerst voldoende de Franse en de Nederlandse taal en spreekt vlot de Engelse taal.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, kan in een team functioneren, bent betrokken, proactief en zorgvuldig.
 • Je kan interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt met hen constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

Aanbod

 • Een boeiend medisch en technologisch project in een innovatieve context met nationale en internationale impact
 • Een jong enthousiast team van collega's, die graag met elkaar samenwerken, kennis en ervaring
 • delen en elkaar inspireren om de klant optimaal tevreden te houden
 • Een kennisintensieve werkomgeving waarbij je veel uitdagingen krijgt en zelfstandig kunt werken;
 • Contract van onbepaalde duur
 • Verloning volgens de weddeschaal SW21
 • Integrale terugbetaling van het openbaar vervoer, laptop en andere voordelen
 • Arbeidstijd- en verlofregeling met respect voor balans werk/leven (mogelijkheid tot glijdende uren, telewerken).

Interesse?

Stuur je kandidaatstelling voor 30 november 2017 door via onze website

Enkel kandidaatstellingen met een a) motivatiebrief, b) curriculum vitae én c) de contactgegevens (naam, voornaam, werkgever, functie, telefoon en email) van 3 professionele referenties worden behandeld.

Inlichtingen

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij:

Voor meer informatie over het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en de dienst healthdata.be, consulteer www.wiv-isp.be en www.healthdata.wiv-isp.be.

For more information please follow this link

Read more