You are here

Diensten

De dienst healthdata.be biedt de volgende diensten aan: a) het ter beschikkingstelling van gepseudonimiseerde gegevens uit het datawarehouse, b) het migreren naar het healthdata.be-platform van bestaande gepseudonimiseerde gegevensverzamelingen bij zorgactoren en c) de operationalisatie van nieuwe gepseudonimiseerde gegevensverzamelingen bij zorgactoren.

Het ter beschikkingstelling van gepseudonimiseerde gegevens uit het datawarehouse

Doelgroep: wetenschappelijke instellingen, beroepsverenigingen, andere privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen.

Kostprijs: een kostprijs wordt aangerekend die betrekking heeft op de effectieve prestaties voor a) de functionele analyse van de vraag, b) het dossierbeheer (incl. machtigingsprocedure sectoraal comité en uniek dossier eHealth), c) de samenstelling van de gegevensset, d) het gebruikers- en toegangsbeheer en d) de opslagruimte voor de gegevens. De kostprijs heeft geenszins betrekking op de eigenlijke gegevens.

Voor het ter beschikking stellen van gepseudonimiseerde gegevens uit het datawarehouse aan federale, gemeenschaps- en regionale overheden en instellingen wordt geen kostprijs aangerekend.

De operationalisatie van een nieuwe gepseudonimiseerde gegevensverzameling bij zorgfactoren

Doelgroep: gemeenschaps- en regionale overheden en instellingen, en privaatrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals de aanvraag voor de terugbetaling van een geneesmiddel of de opvolging van de terugbetaling van een geneesmiddel).

Kostprijs: een kostprijs wordt aangerekend die betrekking heeft op de effectieve prestaties voor a) de functionele analyse van de vraag, b) het dossierbeheer (incl. machtigingsprocedure sectoraal comité en uniek dossier eHealth), c) de technische samenstelling van het registerformulier in de centrale digitale catalogus, d) de ondersteuning van de gegevensverstrekkers, e) het gebruikers- en toegangsbeheer, f) de specificaties van het kwaliteitssysteem, g) de samenstelling van de gegevensset, h) de technische opmaak van de feedback-rapporten, en i) de opslagruimte voor de gegevens. De kostprijs heeft geenszins betrekking op de eigenlijke gegevens.

Voor de operationalisatie van een nieuwe gepseudonimiseerde gegevensverzameling voor federale overheden en instellingen wordt geen kostprijs aangerekend. Deze projecten worden uitgevoerd binnen het jaarlijks budget dat voor het healthdata-platform ten laste van de administratiekosten van het RIZIV valt. De Stuurgroep van het healthdata-platform staat in voor de prioritering van deze projecten, daarbij rekening houdend met dit budget.

Bij het opstarten van een samenwerking, zal het healthdata-platform steeds een gedetailleerde projectbeschrijving (incl. de taken rollen en verantwoordelijkheden van elke partij) en een kostenraming opstellen en het expliciete akkoord vragen aan de opdrachtgever.

Analyse, interpretatie en rapportage

De registerhouder of een door de opdrachtgever aangeduide derde partij staat steeds zelf in voor de analyse, interpretatie en rapportage van de ter beschikking gestelde gepseudonimiseerde gegevens. De aanvrager kan voor een afgesproken aantal mandagen beroep doen op een medewerker van het healthdata-platform of de eigenaar van de gegevens, voor een introductie in de analyse van de gegevens.

Aanvraag

Start hier uw aanvraag tot de dienstverlening van healthdata.be.

For more information please follow this link

Read more