You are here

Rapportage

Healthdata.be ondersteunt de beheerders van de registers in het toegankelijk maken van hun cijfers voor de betrokken partijen. Dit kan gaan om publiek beschikbare grafieken, maar ook om benchmarks voor de verschillende deelnemende gegevensverstrekkers en feedbackrapporten voor de sponsors en opdrachtgevers van het register.

Hoe?

De omgeving www.healthstat.be is opgedeeld in twee zones: een zone toegankelijk voor iedere bezoeker, en een zone die alleen beschikbaar is na inloggen met de elektronische identiteitskaart (eID).

Binnen de publieke omgeving ondersteunen we de beheerders van de registers in hun ambities van een maximale informatievoorziening voor het brede publiek: burgers, patiënten, mantelzorgers, media.

Binnen de beveiligde omgeving wordt gebruik gemaakt van de eHealth-login om zorgverleners van bijkomende rapporten te voorzien, overeenkomstig hun specialisme en hun eventuele deelname aan de datacollectie voor deze registers. Denk bijvoorbeeld aan benchmarks (of ‘spiegelinformatie’: informatie betreffende de uitkomsten voor een bepaalde deelnemende zorgverlener of -instelling met een vergelijking met de uitkomsten van alle andere deelnemende geanonimiseerde zorgverleners of -instellingen). Hiermee wil healthdata.be de beheerders van de registers ondersteunen bij het inzetten op een maximale ‘return on information’ voor de zorgverleners die een bijdrage leveren aan de registers.

Nuttige links

For more information please follow this link

Read more