U bent hier

Connectiviteit met healthdata.be als onderdeel van de Belgian Meaningful Use Criteria (BMUC)

05.08.2016. Heel wat Belgische ziekenhuizen hebben nog geen reëel geïntegreerd ziekenhuis-EPD en maken nog steeds gebruik van een variatie van applicaties die al dan niet gekoppeld zijn, teneinde te kunnen werken op een min of meer performante manier. Een accelerator programma werd door Maggie De Block, Minister van sociale zaken & volksgezondheid, opgestart met als doelstelling dat tegen eind 2018 alle ziekenhuizen een geïntegreerd EPD in productie hebben en het ook effectief gebruiken. Elk ziekenhuis moet daarenboven een intern operationeel ICT-meerjarenplan hebben goedgekeurd en een beheerstructuur (multidisciplinair coördinatieteam) hebben uitgewerkt om de implementatie, de evaluatie en de actualisering van dat meerjarenplan te waarborgen.

Belgian Meaningful Use Model

Samen met de ziekenhuissector werd er een stappenplan uitgewerkt om gefaseerd tot een volledig geïntegreerd EPD te komen. Er werd een werkgroep opgericht voor de algemene ziekenhuizen en een werkgroep voor de andere ziekenhuizen. Het eindresultaat kreeg de naam “Belgian Meaningful Use Criteria (BMUC)”. Er werd bewust gekozen om zich te beperken tot het definiëren van een aantal “Meaningful Use” functionaliteiten, aangezien men noch wou verzanden in een semantische discussie, noch een welbepaalde architectuur wou opleggen aan de ziekenhuizen. Het implementeren van de gedefinieerde functionaliteiten impliceert het bestaan van een geïntegreerd EPD. Bij de omschreven functionaliteiten wordt een onderscheid gemaakt tussen corefunctionaliteiten (verplicht) en menufunctionaliteiten (niet exhaustief). Er werden telkens 15 corefunctionaliteiten gedefinieerd. Deze functionaliteiten vormen de basis van een geïntegreerd EPD en zijn de noodzakelijke fundamenten waarop de andere functionaliteiten gebouwd kunnen worden. De experten die mee deze lijst van corefunctionaliteiten hebben opgesteld, zijn van mening dat deze 15 criteria moeten vervuld zijn om van een geïntegreerd EPD te kunnen spreken. 

Connectiviteit met healthdata.be als onderdeel van de Belgian Meaningful Use Criteria (BMUC)

De connectiviteit met en het gebruik van healthdata.be voor de deelname aan registraties maakt deel uit van de verplichte corefunctionaliteiten van de Belgian Meaningful Use Criteria.

Status

Niet gevonden wat u zoekt? Contacteer ons via het healthdata support center.

Read more