U bent hier

Naar een vereenvoudigde en veilige registratie van gezondheids- en gezondheidszorggegevens

17.07 2015. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) sloten recentelijk een overeenkomst over de registratie, bewaring en ter beschikking stelling van gezondheids- en gezondheidszorggegevens voor wetenschappelijk onderzoek. 

Deze overeenkomst betreft het gebruik van een efficiënt en veilig internetplatform, met als naam Healthdata.be. Het is volledig in lijn met het Actieplan e- Gezondheid 2013-2018 en met de prioriteiten van Minister Maggie De Block die zij in november 2014 in haar Algemene Beleidsnota voorstelde.

Efficiëntiewinst en uw voordelen als gegevensverstrekker

Het platform Healthdata.be werd speciaal ontwikkeld om uw registratielasten te minimaliseren. Het streeft naar een zo transparant en efficiënt mogelijke werking. Als deelnemende gegevensverstrekker zal uw ziekenhuis / laboratorium ook op regelmatige basis rapporten met een analyse van uw ingevoerde gegevens ontvangen.

Healthdata.be ten dienste van het onderzoek

Het platform Healthdata.be biedt een antwoord op de bestaande versnippering aan gegevens en aan middelen die vandaag ingezet worden en draagt zo bij aan de uitbouw van een Health Research System-infrastructuur voor België. Het geheel van gegevens wordt enkel gebruikt voor de kwaliteitsverbetering en een beter beheer van de gezondheids- en gezondheidszorgsector. Het zal hierbij enkel gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden, de opvolging, en permanente vorming in deze sectoren. De onderliggende informatie die toelaat om de patiënten te identificeren wordt systematisch gecodeerd en zal dus niet zichtbaar zijn voor de onderzoekers.

Sleutelmomenten van het project

In een eerste fase worden gedurende 3 jaar de IT-architectuur en structuur van 42 registers van het RIZIV en het WIV gestandaardiseerd. In dit kader werd ook een stuurgroep met zorgverleners, patiënten en experten opgericht om deze standaardisatie op te volgen en om de ontvankelijkheid en prioriteit van nieuwe voorgestelde projecten te evalueren. Na de succesvolle uitvoering van technische tests in een aantal ziekenhuizen en laboratoria de voorbije maanden, hebben deze experten eveneens een kalender vastgelegd voor de praktische uitvoering van dit project.

Er kan dus vanaf juli 2015 worden gestart met de concrete omzetting van deze eerste registers, zoals het Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen, het centraal register van zeldzame ziekten, het Belgisch mucoviscidose register en het surveillanceproject van ernstige griepgevallen door een netwerk van ziekenhuizen. Als uw laboratorium/ziekenhuis gegevens verstrekt aan deze registers, zal een collega van het Healthdatateam van het WIV contact opnemen met uw ICT-verantwoordelijke tijdens de komende weken of maanden.

Meer informatie?

Healthdata.be organiseert in september 2015 meerdere infosessies op regionaal niveau voor alle betrokkenen. U krijgt hierover in de loop van de komende weken meer informatie.

Op www.healthdata.be vindt u nu reeds meer informatie over de overeenkomst tussen RIZIV en WIV, de eerste 42 wetenschappelijke registers die hervormd worden en de technische oplossingen die hiervoor nodig zijn. Voor alle bijkomende inlichtingen kunt het Healthdatateam van het WIV telefonisch bereiken tussen 9 uur en 16 uur op het nummer 02/642 52 66, of per e-mail op het adres healthdata@wiv-isp.be

 

dr. Ri De Ridder, Directeur-Generaal RIZIV

dr. Johan Peeters, Algemeen Directeur WIV

Niet gevonden wat u zoekt? Contacteer ons via het healthdata support center.

Read more