U bent hier

Search

ClinicalBuildingBlocks

Clinical Building Blocks (CBBs) are "detailed data specifications of medical concepts in a given context. Sometimes this concerns a single element (e.g. nationality), sometimes more than one element (e.g. medication), but these data specifications remain relatively small. The aim of the clinical building blocks is to specify precisely which terminology can be used without thereby implicitly choosing a given technical standard, reference model, or platform. This is because every care establishment does the latter for themselves. In this sense, therefore, the building blocks are 'agnostic' or 'neutral' (NFU, NICTIZ, 2015)." 

Over Sciensano

De activiteiten van Sciensano (voorheen het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid; WIV-ISP) passen binnen het wettelijke kader en de prioriteiten van de federale minister van Volksgezondheid en de voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Onze missie is meer specifiek 'Wetenschap ten dienste van de Volksgezondheid, de Veiligheid van de Voedselketen en het Leefmilieu'.

Betaler

Betalers zijn organisaties of individuen die betalen voor de aan de patiënt geleverde zorg. Deze organisaties of individuen kunnen zijn: instellingen of personen die financieel garant staan of verantwoordelijk zijn voor de patiënt (zoals ouders van minderjarigen), organisaties met directe financiële verantwoordelijkheid, combinaties van deze of de patiënt zelf.

Contact

Een contact is een interactie, onafhankelijk van de situatie, tussen een patiënt en een zorgverlener, waarbij de zorgverlener de primaire verantwoordelijkheid heeft de conditie van de patiënt te diagnosticeren, te evalueren, te behandelen en de patiënt te informeren. Dit kunnen bezoeken, afspraken of niet face-to-face interacties zijn.Contacten kunnen huisarts- of praktijkbezoeken, thuisbezoeken, opnames (in bijvoorbeeld ziekenhuizen, verpleeg/verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen of revalidatieklinieken) of andere relevante contacten betreffen. Het betreft alleen historische contacten. De toekomstige contacten kunnen vastgelegd worden in de bouwsteen GeplandeZorgActiviteit.

Contactpersoon

Een contactpersoon is een persoon anders dan zorgverleners, die betrokken zijn bij de zorg voor de patiënt, zoals familieleden, mantelzorgers, geestelijke verzorgers, voogden en wettelijkelijk vertegenwoordigers.

Patient

Een persoon die medische zorg ontvangt.

Beheers- en controleorganen

Het healthdata.be-platform wordt aangestuurd door een aantal beheers- en controleorganen. Daarnaast zijn specifieke controleorganen belast met de goedkeuring en opvolging van individuele registers.

Zorgaanbieder

Een zorgaanbieder is een organisatie die medische-, paramedische- en/of verpleegkundige zorg aanbiedt, en ook daadwerkelijk verleent, aan cliënten/patiënten. Voorbeelden zijn: ziekenhuis, verpleeghuis, huisartsenpraktijk.

Zorgverlener

Een zorgverlener is een persoon die bevoegd is tot handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg.

BasisElementen

Alle ZIB's bevatten impliciet een aantal basiselementen. Deze zijn in de informatiemodellen van de afzonderlijke bouwstenen in de meeste gevallen niet opgenomen, maar worden wel verondersteld aanwezig te zijn. Het betreft concepten die meer technisch van aard zijn, vaak geen of weinig klinische relevantie hebben, maar voor de eenduidigheid en herleidbaarheid van de gegevens noodzakelijk zijn.

In die gevallen, waarin deze elementen wel een klinische betekenis hebben, zullen zij meestal wel explicit in de bouwsteenmodellen zichtbaar zijn. Een voorbeeld hiervan is een RIZIV-nummer als identificerend nummer voor een zorgverlener.

Pagina's

Niet gevonden wat u zoekt? Contacteer ons via het healthdata support center.

Read more