U bent hier

Search

Alert

Een alert beschrijft een klinisch of administratief feit dat onder de aandacht van de gebruikers van de klinische systemen wordt gebracht , om er bij het vormen van diagnostisch en therapeutisch beleid of bij de omgang met de patiënt rekening mee te houden, meestal wegens een veiligheidsrisico. Aandoeningen, die de overgevoeligheid van het lichaam voor een stof beschrijven, zich uitend in een specifieke fysiologische reactie na blootstelling, worden allergieën genoemd. Deze worden in een aparte bouwsteen beschreven.

AlgemeneMeting

Een algemene meting legt de uitkomst vast van een meting of bepaling die bij een patënt is uitgevoerd. De bouwsteen wordt gebruikt om de uitslagen van metingen vast te leggen waarvoor geen specifieke bouwstenen zijn geformuleerd. De bouwsteen is niet bedoeld voor laboratorium bepalingen die uitgevoerd worden op materiaal dat bij de patiënt is afgenomen.

AllergieIntolerantie

Een allergie of intolerantie beschrijft de geneigdheid tot overgevoeligheid van een patiënt voor een stof, zodat na blootstelling een ongewenste fysiologische reactie verwacht wordt, terwijl bij de meeste mensen bij die hoeveelheid geen reactie zou optreden. De waargenomen fysiologische veranderingen zijn meestal het resultaat van een immunologische reactie. 

HD4DP

De HD4DP (healthdata for data providers) software wordt gebruikt voor de registratie van gezondheidsgegevens door medisch personeel in ziekenhuizen en laboratoria. Deze software wordt lokaal in het ziekenhuis of laboratorium geïnstalleerd, en is toegankelijk via de web browser.

ApgarScore

De Apgar score geeft de algemene klinische toestand van een pasgeborene weer. Deze wordt één, vijf en tien minuten na de geboorte beoordeeld aan de hand van 5 parameters: ademhaling, hartslag/pols, spierspanning, huidskleur, reflexen/reactie op prikkels. Indien de score bij vijf minuten < 8 is wordt opnieuw gescoord bij 10, 15, 20 minuten etc. tot de score = 8.

BarthelIndex

De Barthel-index is een gevalideerd meetinstrument voor het vastleggen en volgen van activiteiten van het dagelijks leven (ADL) van patiënten en indirect de mate van afhankelijk zijn van hulp. De lijst bestaat uit 10 onderdelen: darm, blaas, uiterlijke verzorging, toiletgebruik, eten, transfers (bed-stoel en omgekeerd), mobiliteit, aan- en uitkleden, trappen lopen en baden/douchen waaraan een score wordt toegekend. De totaalscore is de som van de scores van de 10 onderdelen.

BehandelAanwijzing

Een behandelaanwijzing bevat een afgesproken beperking in de behandeling gebaseerd op de mondelinge of schriftelijke wilsverklaring van de patiënt.

HD4RES

HD4RES is een software applicatie die de onderzoeker toelaat om de dataflow vanuit de gegevensverstrekkers op te volgen, en indien nodig met de gegevensverstrekkers te communiceren over de kwaliteit van de data, en dit op een uniforme en beveiligde manier.

Bloeddruk

De bloeddruk is een parameter om de toestand van de bloedsomloop vast te leggen en wordt uitgedrukt in de systolische en diastolische druk in mmHg.

FunctioneleOfMentaleStatus

De functionele of mentale status geeft inzicht in de functionele en mentale beperkingen van de patiënt.

Pagina's

Niet gevonden wat u zoekt? Contacteer ons via het healthdata support center.

Read more