U bent hier

Search

VermogenTotMondverzorging

Zelfstandig de mond kunnen verzorgen is een onderdeel van zelfzorg. Het gaat hierbij om tweemaal daags poetsen van de tanden en kiezen met fluoride tandpasta en/of het reinigen van het (gedeeltelijk) kunstgebit en het reinigen van een kaak zonder tanden of kiezen (edentate kaak) en het verzorgen van het mondslijmvlies. Beperkingen in dit vermogen duiden op een verminderde zelfredzaamheid op dit gebied. Deze activiteit wordt samen met activiteiten zoals onder andere eten, zich kleden en zich wassen, ook aangeduid als algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Dit zijn de handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten. De mate waarin een persoon al deze activiteiten zelfstandig kan verrichten zijn een maat voor de totale zelfredzaamheid.

VermogenTotToiletgang

Zelfstandig kunnen zorgdragen voor urineren, defeceren en de zorg bij menstruatie is een onderdeel van zelfzorg. Beperkingen in dit vermogen duiden op een verminderde zelfredzaamheid op dit gebied. Deze activiteit wordt samen met activiteiten zoals onder andere eten, zich kleden en zich wassen, ook aangeduid als algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Dit zijn de handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten. De mate waarin een persoon al deze activiteiten zelfstandig kan verrichten zijn een maat voor de totale zelfredzaamheid.

Projecten

Begin 2014 werd een planning opgemaakt voor de periode 2014-2017 (de "start up"-fase). Deze projectplanning bestaat uit 42 projecten van het WIV en het RIZIV, verspreid over 3 ‘waves’. De duur van elke wave werd bij aanvang geschat op 18 maanden, startend bij de functionele analyse en eindigend bij de ondersteuning van de gebruikers eens het project “in productie” opgeleverd werd. Recent werden nieuwe projecten aan deze planning toegevoegd. Een planning 2017-2020 wordt voorbereid. Hieronder kan u alvast de huidige planning vinden.

VermogenTotUiterlijkeVerzorging

Onder uiterlijk verzorging wordt verstaan het schoonhouden/verzorgen van huid (make-up), haar (en indien van toepassing baard/snor) en nagels. En dit is een is een onderdeel van zelfzorg. Beperkingen in dit vermogen duiden op een verminderde zelfredzaamheid op dit gebied. Het wassen van het haar valt hier niet onder, dit valt onder vermogen om zich te wassen. Deze activiteit wordt samen met activiteiten zoals onder andere eten, zich kleden en zich wassen, ook aangeduid als algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Dit zijn de handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten. De mate waarin een persoon al deze activiteiten zelfstandig kan verrichten zijn een maat voor de totale zelfredzaamheid.

VermogenTotVerpleegtechnischeHandelingen

Bij de zorg voor een patiënt met een bepaalde aandoening of beperking worden vaak ‘verpleegtechnische’ handelingen door ouders, kinderen en/of mantelzorgers uitgevoerd. Volwassenen en oudere kinderen kunnen soms zelf ook bepaalde handelingen moeten uitvoeren. Het leren om handelingen uit te voeren vraagt om gerichte training/scholing. Bekwaamheid betreft niet alleen de correcte uitvoer van een bepaalde handeling, maar ook kennis over wat te doen bij complicaties. De beoordeling van de mate waarin de handeling zelfstandig uitgevoerd kan worden heeft uitsluitend betrekking op de aangegeven handeling.

VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik

Het zelfstandig kunnen beheren en gebruiken van de eigen medicijnen is een onderdeel van zelfzorg. Beperkingen in dit vermogen duiden op een verminderde zelfredzaamheid op dit gebied. Deze activiteit wordt samen met activiteiten zoals onder andere koken, telefoneren en boodschappen doen ook aangeduid als instrumentele algemene dagelijkse levensverrichtingen (IADL). Veel mensen kunnen nog steeds zelfstandig functioneren ook als zij hulp nodig hebben bij één of twee van deze activiteiten.

Kalydeco-project krijgt machtiging van Sectoraal Comite Gezondheid

Kalydeco is een geneesmiddel van producent Vertex Pharmaceuticals tegen mucoviscidose. Als onderdeel van de terugbetalingsvoorwaarden voor het geneesmiddel legt het RIZIV aan de producent Vertex Pharmaceuticals (in het kader van artikel 81 van het koninklijk besluit van 21 december 2001), een registratie op van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen. Het healthdata.be-platform zal hierbij instaan voor de technische uitvoering.

Lees meer

VermogenTotZichKleden

Zelfstandig zich kunnen kleden is een onderdeel van zelfzorg. Beperkingen in dit vermogen duiden op een verminderde zelfredzaamheid op dit gebied. Deze activiteit wordt samen met activiteiten zoals onder andere eten, drinken en zich wassen, ook aangeduid als algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Dit zijn de handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten. De mate waarin een persoon al deze activiteiten zelfstandig kan verrichten zijn een maat voor de totale zelfredzaamheid.

VermogenTotZichWassen

Zich zelfstandig kunnen wassen is een onderdeel van zelfzorg. Beperkingen in dit vermogen duiden op een verminderde zelfredzaamheid op dit gebied. Deze activiteit wordt samen met activiteiten zoals onder andere eten, drinken en zich kleden, ook aangeduid als algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Dit zijn de handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten. De mate waarin een persoon al deze activiteiten zelfstandig kan verrichten zijn een maat voor de totale zelfredzaamheid.

VerpleegkundigeInterventie

Een verpleegkundige interventie is de verzorging en/of behandeling die een verpleegkundige uitvoert op basis van een deskundig oordeel en klinische kennis. Het is een onderdeel van het verpleegkundige proces; interventies worden bepaald naar aanleiding van geïndiceerde zorgproblemen (verpleegkundige diagnoses) en op grond van behandeldoelen. De interventies worden geconcretiseerd in verpleegkundige acties.In de thuiszorg situatie kunnen na instructie sommige acties ook door de patient zelf of door een mantelzorger verricht worden.

Pagina's

Niet gevonden wat u zoekt? Contacteer ons via het healthdata support center.

Read more