U bent hier

Search

De technische architectuur van healthdata.be

Het healthdata.be-team heeft, na verschillende consultatierondes met vertegenwoordigers van de ICT-diensten van de zorgactoren alsook het eHealth-platform, een basisarchitectuur uitgewerkt om de inzameling en de terbeschikkingstelling van de gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen.

Mobiliteit

Mobiliteit beschrijft mogelijkheden en eventuele beperkingen t.a.v. alle aspecten van mobiliteit, zoals het veranderen van lichaamshouding, lopen en voortbewegen, eventueel met behulp van hulpmiddelen.

MUSTScore

De Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) is een (gevalideerd) diagnostisch screeningsinstrument voor het bepalen van de mate van ondervoeding van de patiënt. Voor dit screeningsinstrument wordt bij elke patiënt de Body Mass Index (BMI) en het percentage gewichtsverlies berekend en wordt de patiënt een ziektefactor toegekend. De MUST ondersteunt het vroegtijdig herkennen en behandelen van ondervoeding. (Bron: Richtlijn Behandeling en screening ondervoeding.)

OntwikkelingKind

Informatie over de ontwikkeling en groei van een kind is van belang bij het bepalen van de aard van de zorg die aan het kind en het gezin geboden moet worden. In een overdrachtssituatie biedt het de ontvangende organisatie de mogelijkheid hierop te anticiperen waardoor continuïteit van de zorgverlening gerealiseerd kan worden. De informatie kan ook inzicht geven in het verloop van de ontwikkeling en de vraag of het kind een ontwikkelingsachterstand heeft.

ParticipatieInMaatschappij

Participatie in de maatschappij gaat in op deelname aan maatschappelijke activiteiten die patiënt in het dagelijks leven onderneemt, zoals het uitoefenen van een beroep en hobby activiteiten. Daarnaast beschrijft participatie in de maatschappij het sociale netwerk van de patiënt.

Deployment HD4DP: status

Sinds juni 2015 is het healthdata.be team, samen met de ICT-diensten van de ziekenhuizen en laboratoria, aan de installatie van de software HD4DP begonnen. De status hiervan op 1 september 2016 kan u hieronder vinden.

Schedelomvang

De schedelomvang (ook wel hoofdomtrek) is de grootte van het hoofd rondom gemeten.

SNAQ65+Score

De Short Nutritional Assessment Questionnaire 65+ (SNAQ65+) is een (gevalideerd) meetinstrument voor het bepalen van de mate van ondervoeding van de patiënt. Het instrument bestaat uit een aantal vragen waaraan een score wordt toegekend. De totaalsom van deze score bepaalt de mate van ondervoeding. De SNAQ ondersteunt het vroegtijdig herkennen en behandelen van ondervoeding. Er zijn vier varianten van het meetinstrument voor verschillende zorgsettingen ontwikkeld, te weten ziekenhuis (volwassenen en kinderen), verzorgings- en verpleeghuizen en zelfstandig wonende ouderen. Dit concept beschrijft het instrument dat bedoeld is voor de setting van zelfstandig wonende ouderen.

SNAQrcScore

De Short Nutritional Assessment Questionnairefor Residential Care (SNAQ rc) is een (gevalideerd) meetinstrument voor het bepalen van de mate van ondervoeding van de patiënt. Het instrument bestaat uit vier vragen waaraan een score wordt toegekend. De totaalsom van deze score bepaalt de mate van ondervoeding. De SNAQRCondersteunt het vroegtijdig herkennen en behandelen van ondervoeding. Er zijn vier varianten van het meetinstrument voor verschillende zorgsettingen ontwikkeld, te weten ziekenhuis (volwassenen en kinderen) , verzorgings- en verpleeghuizen en zelfstandig wonende ouderen. Dit concept beschrijft het instrument dat bedoeld is voor de verzorgings- en verpleeghuissetting.

Ontstaan van het project healthdata.be

Binnen het domein van gezondheid en gezondheidszorg zijn in België vele gegevensstromen met diverse finaliteiten operationeel: administratieve gegevensstromen, gegevensstromen die de continuïteit van de zorg (patiënt-gerelateerde opvolging), of de traceerbaarheid van een aandoening, geneesmiddel of gezondheidszorgproduct waarborgen. Daarnaast zijn er ook vele gegevensverzamelingen in het kader van bijvoorbeeld de epidemiologie of de kwaliteit van de zorg.

Pagina's

Niet gevonden wat u zoekt? Contacteer ons via het healthdata support center.

Read more