U bent hier

Search

SNAQScore

De Short Nutritional Assessment Questionnaire (SNAQ) is een (gevalideerd) meetinstrument voor het bepalen van de mate van ondervoeding van de patiënt. Het instrument bestaat uit drie vragen waaraan een score wordt toegekend. De totaalsom van deze score bepaalt de mate van ondervoeding. De SNAQ ondersteunt het vroegtijdig herkennen en behandelen van ondervoeding. Er zijn drie varianten van het meetinstrument voor verschillende zorgsettingen ontwikkeld, te weten ziekenhuis, verzorgings- en verpleeghuizen en zelfstandig wonende ouderen. Dit concept beschrijft het instrument dat bedoeld is voor de ziekenhuissetting.

SondeSysteem

Een sonde is een speciale katheter die gebruikt wordt om: vloeibare voeding toe te dienen aan mensen die niet op een normale manier kunnen eten of drinken, medicatie toe te dienen, maagsap af te laten lopen (hevelen) of af te zuigen. 

Sondes kunnen op verschillende wijzen ingebracht worden. Een sonde kan, via de neus, worden ingebracht in de maag of darm (duodenum, jejunum). Percutane endoscopische gastrostomie (PEG) is een techniek om een sondeslang in de maag te leggen via de buikwand. Deze dunne slang wordt gebruikt om een patiënt te voeden die gedurende lange tijd geen voeding op de normale wijze tot zich kan nemen (PEG-sonde).

Stoma

Een stoma is een onnatuurlijke, chirurgisch aangelegde opening die een lichaamsholte verbindt met de buitenwereld. Een stoma wordt onder andere aangelegd als uitgang voor ontlasting of urine wanneer deze stoffen het lichaam niet op natuurlijke wijze kunnen verlaten. Bij een tracheostoma dient de stoma om ademhaling mogelijk te maken wanneer dat niet meer via de mond, neus- en keelholte kan.

Actualisatie Actieplan eGezondheid 2013-2018

In 2015 werd op initiatief van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een Ronde Tafel Conferentie georganiseerd om het Actieplan eGezondheid 2013-2018 tussentijds te evalueren en, indien nodig, te actualiseren. De dienst healthdata.be van het WIV-ISP werd hiervoor uitgenodigd als nationaal coördinator voor het Actiepunt 18 “Inventarisatie en consolidatie van de registers”.

StrongKidsScore

De StrongKids score (STRONGkids= Screening Tool Risk On Nutritional Status and Growth) is een (gevalideerd) meetinstrument voor het bepalen van de mate van ondervoeding van kinderen. StrongKids is ontwikkeld om ondervoeding bij kinderen (>1 maand to 18 jaar) in het ziekenhuis vroegtijdig te herkennen en te behandelen. Het instrument bestaat uit vier vragen waaraan een score wordt toegekend. De totaalsom van deze score bepaalt de mate van ondervoeding. 

Taalvaardigheid

Taalvaardigheid is het vermogen zich uit te drukken in een taal en mededelingen gedaan in die taal te begrijpen. Het gaat daarbij zowel om mondelinge als schriftelijke communicatie.

UitkomstVanZorg

Het concept Uitkomst van zorg (zorgresultaten) beschrijft de vastgestelde status van de patiënt met betrekking tot een bepaald probleem. Het geeft door vergelijking met het behandeldoel inzicht in de effectiviteit van verpleegkundige interventies/activiteiten die ingezet zijn met betrekking tot dit probleem. Het is een onderdeel van het verpleegkundig proces, samen met verpleegkundige diagnoses/problemen, behandeldoel en verpleegkundige interventies.

VermogenTotDrinken

Zelfstandig drinken kunnen bereiden en nuttigen is een onderdeel van zelfzorg. Beperkingen in dit vermogen duiden op een verminderde zelfredzaamheid op dit gebied. Deze activiteit wordt samen met activiteiten zoals onder andere eten, zich kleden en zich wassen, ook aangeduid als algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Dit zijn de handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten. De mate waarin een persoon al deze activiteiten zelfstandig kan verrichten zijn een maat voor de totale zelfredzaamheid.

Connectiviteit met healthdata.be als onderdeel van de Belgian Meaningful Use Criteria (BMUC)

05.08.2016. Heel wat Belgische ziekenhuizen hebben nog geen reëel geïntegreerd ziekenhuis-EPD en maken nog steeds gebruik van een variatie van applicaties die al dan niet gekoppeld zijn, teneinde te kunnen werken op een min of meer performante manier. Een accelerator programma werd door Maggie De Block, Minister van sociale zaken & volksgezondheid, opgestart met als doelstelling dat tegen eind 2018 alle ziekenhuizen een geïntegreerd EPD in productie hebben en het ook effectief gebruiken. Elk ziekenhuis moet daarenboven een intern operationeel ICT-meerjarenplan hebben goedgekeurd en een beheerstructuur (multidisciplinair coördinatieteam) hebben uitgewerkt om de implementatie, de evaluatie en de actualisering van dat meerjarenplan te waarborgen.

Lees meer

VermogenTotEten

Zelfstandig eten kunnen bereiden en nuttigen is een onderdeel van zelfzorg. Beperkingen in dit vermogen duiden op een verminderde zelfredzaamheid op dit gebied. Deze activiteit wordt samen met activiteiten zoals onder andere drinken, zich kleden en zich wassen, ook aangeduid als algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Dit zijn de handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten. De mate waarin een persoon al deze activiteiten zelfstandig kan verrichten zijn een maat voor de totale zelfredzaamheid.

Pagina's

Niet gevonden wat u zoekt? Contacteer ons via het healthdata support center.

Read more