U bent hier

Search

Healthdata.be maakt deel uit van de “Industrial Advisory Board” van het ACCUMULATE-project

01.05.2016. Healthdata.be maakt deel uit van de “Industrial Advisory Board” van het project “Acquiring Crucial Medical information Using Language Technology” (ACCUMULATE).

Lees meer

Adresgegevens

Adresgegevens bevatten de gegevens waar een persoon (tijdelijk of vast) woont of waar een gebouw zich bevindt. Dit is een subbouwsteen.

Bereik

Het bereik geeft ofwel een vaste waarde ofwel een minimale en maximale waarde aan die een hoeveelheid kan aannemen. Dit is een subbouwsteen.

Contactgegevens

Contactgegevens bevatten de telefoonnummers en e-mail adressen van een persoon. Dit is een subbouwsteen.

Samenwerking Kankerregister - Laboratoria voor pathologische anatomie - Healthdata.be

27.05.2016. Geachte Dokter, Geachte professor, Graag informeren wij u over de nieuwe samenwerking tussen Healthdata.be, de Stichting Kankerregister en de pathologen voor de datacollectie en -transfer vanuit de laboratoria naar het Kankerregister. Het Actieplan e-Gezondheid 2013-2018 (zie bijlage) dat nauw aansluit bij de beleidsprioriteiten van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, wordt hiermee ook gedeeltelijk geïmplementeerd.

Lees meer

GebruiksInstructie

Aanwijzingen voor het gebruik of toediening van de medicatie, bijvoorbeeld dosering en toedieningsweg. Bij medicatiegebruik is dit het gebruikspatroon dat de patiënt heeft gevolgd of met zichzelf heeft afgesproken. Dit is een subbouwsteen.

Naamgegevens

De naamgegevens van een persoon bevatten voornamen, roepnaam, achternaam en eventueel de achternaam van de partner. Dit is een subbouwsteen.

Product

Het voorgeschreven middel is vrijwel steeds een geneesmiddel. Hulp- en verbandmiddelen kunnen echter ook voorgeschreven en via de apotheek geleverd worden. Voedingsmiddelen en bloedproducten vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen worden voorgeschreven, en door een apotheek geleverd worden.

TijdsInterval

Een tijdsinterval geeft de tijdsduur tussen twee momenten in de tijd. interval kan gedefinieerd worden met een begin- en eindmoment, een beginmoment en een duur of duur en een eindmoment. Dit is een subbouwsteen.

Healthdata.be neemt deel aan de 3e Joint Action van het European network for health technology assessment (EUnetHTA)

01.07.2016. Het healthdata.be-team neemt samen met het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) deel aan de 3e Joint Action van het European network for health technology assessment (EUnetHTA).

Lees meer

Pagina's

Niet gevonden wat u zoekt? Contacteer ons via het healthdata support center.

Read more