U bent hier

Search

Inventarisatie van registraties

In het kader van het Actieplan eGezondheid 2013-2018, meer in het bijzonder Actiepunt 18 “Inventarisatie en consolidatie van registers”, werd in 2014 gestart met een inventarisatie van databanken met gezondheids- of gezondheidszorggegevens. Meer dan 160 databanken werden hierbij geïnventariseerd.

Medicatieafspraak

Een medicatieafspraak is het voorstel van een voorschrijver tot gebruik van medicatie door een patiënt. Ook de afspraak om het medicatiegebruik te staken is een medicatieafspraak.

MedicatieGebruik

Medicatiegebruik is een uitspraak over historisch, huidig of voorgenomen gebruik van een geneesmiddel.

MedicatieToediening

Medicatietoediening is de registratie van de afzonderlijke toedieningen van het geneesmiddel aan de patiënt door de toediener (zoals een verpleegkundige of patiënt zelf), in relatie tot de gemaakte afspraken.

Data collectie

Zorgverleners moeten veilig en efficiënt de gevraagde data kunnen doorsturen naar onderzoekers. We verzorgen de technische interface die data gecodeerd en op een 100% beveiligde (door versleuteling of encryptie) en betrouwbare manier van punt a naar b brengt. Met een maximum aan hergebruik van reeds beschikbare informatie, zodat het administratieve werk tot een minimum herleid wordt.

Toedieningsafspraak

Een toedieningsafspraak is de gebruiks- (of toedienings-)instructie van de apotheker aan de patiënt (of zijn vertegenwoordiger of toediener), waarbij een medicatieafspraak op een concreet niveau wordt ingevuld.

Verstrekking

Een verstrekking is de terhandstelling van een hoeveelheid van een geneesmiddel aan de patiënt, zijn toediener of zijn vertegenwoordiger.

Verstrekkingsverzoek

Het verstrekkingsverzoek is het verzoek van een voorschrijver aan de apotheker, verstrekking(en) te doen aan de patiënt, ter ondersteuning van geldende medicatieafspraken. De voorschrijver verzoekt om een hoeveelheid van een geneesmiddel te verstrekken of voor een verbruiksperiode verstrekking(en) te doen.

Ademhaling

Bij de ademhaling of respiratie stroomt er lucht naar en van de longen, waar de gasuitwisseling plaatsvindt, waarbij zuurstof vanuit de lucht wordt opgenomen in het bloed en koolstofdioxide wordt afgegeven aan de lucht. Observaties van de spontane ademhaling zoals deze meestal geregistreerd worden als onderdeel van de observatie van de vitale functies.

Rapportage

Healthdata.be ondersteunt de beheerders van de registers in het toegankelijk maken van hun cijfers voor de betrokken partijen. Dit kan gaan om publiek beschikbare grafieken, maar ook om benchmarks voor de verschillende deelnemende gegevensverstrekkers en feedbackrapporten voor de sponsors en opdrachtgevers van het register.

Pagina's

Niet gevonden wat u zoekt? Contacteer ons via het healthdata support center.

Read more